• Nový standard ceníků pro import – H3.0 (cenikyinternetu.cz, cennikyinternetu.sk)

  (updated 27.10.2018)

  Plánovací systém online kampaní H3.0, Ceníky českého internetu a Cenníky slovenského internetu uvádí nový standard importovatelných ceníků pro český a slovenský trh.

  Pokud chcete připravit váš ceník podle našeho standardu, prosím věnujte maximální pozornost níže uvedeným informacím, pomohou vám zajistit bezproblémový import do centrálních databází ceníků.

  Info: Proč připravovat ceník dle standardů cenikyinternetu.cz / cennikyinternetu.sk?

  Obecné informace o podobě ceníku

  Ceník je třeba dodávat ve formátu .xlsx nebo ve formátu, ze kterého je možné .xlsx připravit (.csv, OpenOffice, …) . Ceník má několik povinných sloupců a několik sloupců, které nemusí být vyplněny, ani v soubory přítomny. Pořadí sloupců není důležité, pojmenování ano.

  Každý řádek ceníku představuje jednu ceníkovou položku a její přesné definice. Ceník nesmí obsahovat sloučené buňky. Každá řádka musí být kompletně vyplněná. Ceník nesmí obsahovat obrázky.

  Stáhnout vzorový soubor importu

   

  Stáhnout PDF s vysvětlivkami ke sloupcům

   

  Sloupce importu

  Sloupce importu jsou povinné a nepovinné, VELMI však doporučujeme maximálně využít všechny sloupce, pomáhá to při obhajobě pozic v mediaplánech.

  Povinné sloupce

  • seller_ic – sloupec obsahuje IČO prodejce/zastupitele
  • seller_name – přesný název prodejce/zastupitele dle obchodního rejstříku
  • web_name – Název webu ceníkové položky. Doporučujeme ve formátu „nazevdomeny.cz“. Pokud je položka ceníku „newebová“ (SMS, MMS, e-mail, …), uveďte dlouhodobý konkrétní název média. Pokud používáte pack/balíček webů, použijte buď názvy webů v baličku obsažené, nebo název daného balíčku. Ten však musí být navázán na konkrétního dodavatele – tedy NE „Pack muži“, ale například „Seznam pack muži“.
  • web_url – URL daného webu, v případě packů ideálně všechna URL webů v packu obsažených nebo jiný unikátní řetězec, to samé v případě „newebových“ ceníkových položek
  • section_name – název sekce webu, kde je reklamní pozice umístěna
  • section_url – URL dané sekce na daném webu, může být stejné jako URL webu, ale mělo by být co nejpřesnější
  • format_name – název formátu
  • buy_unit_days – počet dní na kolik se reklamní pozice obvykle nakupuje. Například pro standardní pozice na týden uveďte 7, pro SMS, MMS, mailingy rozesílané hromadně uveďte 1, pro PR článek kleasjící s novými články taktéž 1, pro umístění na měsíc uveďte 30
  • price_units_number – počet jednotek za cenu, obvykle počet garantovaných impresí dané reklamní pozice odpovídající ceně ve sloupci price. Pokud se jedná o ceníkovou položku bez garance zobrazení, uveďte 1, to samé pro PR článek či podobné pozice. V tomto sloupci smí být POUZE číslice. Pro cenu CPT uveďte cenu CPT (např. 50) do sloupce price a do tohoto sloupce price_units_number uveďte 1000.
  • price – cena odpovídající dané ceníkové položce a počtu jednotek v price_units_number. Musí být vždy číslo v oficiální měně daného státu, nesmí obsahovat formátování „Kč / EUR“ ani mezery mezi tisíci.

  Nepovinné sloupce

  • users – Odhadovaný počet uživatelů, kteří budou zasaženi daným reklamním formátem v intenzitě definované počtem jednotek (impresí) ve sloupci price_units_number
  • format_max_symbols – pokud je formát textový, uveďte zde maximální povolený počet znaků včetně mezer
  • format_width – šířka formátu v pixelech
  • format_height – výška formátu v pixelech
  • format_next_dimensions – ostatní rozměry formátu. Sem zapište rozměry složitějších formátů (např. pro iLayer 300×300 + 600×300). Do tohoto sloupce je možné zapsat i klasický rozměr formátu v masce SIRKAxVYSKA jako například 468×60, systém si to při importu rozloží.
  • format_max_KB – maximální povolená kB velikost souboru reklamního formátu
  • rotation – rotace formátů na dané pozici = jakou část celkové kapacity formátu zabírá daná ceníková pozice
  • position_category – kategorie reklamního formátu dle standardu kategorizace reklamních formátů cenikyinternetu.cz / cennikyinternetu.sk
  • web_description_tp – popis technologických specifikací platných pro daný web
  • position_description_tp – popis technologických specifikací platných pro danou reklamní pozici
  • position_description – popis pozice – VELMI DŮLEŽITÝ sloupec, zde uveďte veškeré detaily či doplňující infomrmace k pozici
  • seller_email_reservation – e-mail/-y na které se obvykle zasílají rezervace formátu (pokud jich je více, oddělené čárkou)
  • seller_email_order – e-mail/-y na které se obvykle zasílají objednávky formátu (pokud jich je více, oddělené čárkou)
  • seller_email_materials – e-mail/-y na které se obvykle zasílají podklady / bannery (pokud jich je více, oddělené čárkou)
  • seller_description_tp – popis technologických specifikací platných pro daného prodejce
  • screenshot_url – URL (a POUZE URL bez popisu či jiných textů) screenshotu dané reklamní pozice
  • screenshot_url_0screenshot_url_1screenshot_url_2 – sloupce pro případné další URL screenshotu dané reklamní pozice
  • buying_model – toto je asi nejzásadnější sloupec a obsahuje jaký nákupní model daná ceníková pozice využívá. Sloupec buying_model může obsahovat následující textové hodnoty:
   • CPT – pokud je pozice prodávána na CPT (Cost Per Thousand), tedy cenu za tisíc impresí reklamního formátu (v zahraničí též používané jako CPM (Cost Per Mile)). CPT se dává, pokud je cena CPT jasná ale cena/jednotka neobsahuje jiný počet impresí než je 1 000)
   • Cost Per Period – pokud je pozice udávána jako cena za období (například týden či měsíc) ať s garancí nebo bez garance impresí. Takto (například 2 000 000 zobrazení za týden za cenu XX Kč) je prodávána většina pozic na CZ internetu. (pozn.: to, zda má pozice garanci impresí či nikoliv se označuje v novém sloupci fixed_position – viz níže)
   • CPC – pokud je pozice prodávána na CPC neboli Cost Per Click neboli cenu za kliknutí
   • CPA – pokud je pozice prodávána na CPA = Cost Per Action = cena za akci / konverzi
   • CPX – pokud je pozice prodávána na CPX = Cost Per X kde X může být prakticky cokoliv (používáno spíše v zahraničí)
   • Cost per E-mail – pokud je pozice udávána jako cena za odeslaný E-mail nebo cena za várku odeslaných e-mailů
   • Cost Per Play – pokud je pozice prodávána jako Cost Per Play, tedy platba za přehrání (povětšinou u videí)
   • Cost Per SMS/MMS – pokud je pozice cena za SMS nebo MMS
  • fixed_position – označuje pozici, která je prodávána bez garance zobrazení, povětšinou na časové období. Může nabývat hodnot 1 nebo 0
  • non_ac – označuje, zda se z pozice neposkytuje agenturní sleva. Pokud je hodnota 1, pak se z pozice neposkytuje agenturní sleva
  • position_charges – seznam příplatků pro různé varianty pozice s procentuálními hodnotami těchto příplatků. V buňce může být více příplatků oddělených středníkem. Maska pro příplatky je „NAZEV-PRIPLATKU1 (HODNOTA1); NAZEV-PRIPLATKU2 (HODNOTA2);“, tedy například pokud je možné mít pozici jako video za 50% a cílení na věk za 30% příplatek, bude hodnota buňky příplatku následující:
   Video (50); Cílení na věk (30);
  • maximum_capacity – údaj uvádějící maximální jednotkovou kapacitu dané pozice. Tedy například kolik maximálně impresí nebo kliknutí může na reklamním formátu za dané období odběhnout. Tedy například pokud prodáváme 1 000 000 impresí za týden ale kapacita je 20 000 000, dáme do tohoto sloupce 20 000 000
  • language – jakým jazykem je psaný daný web? (možné i více jazyků oddělených čárkou)
  • click_tag – ID akceptovatelného clicktagu Flash bannerů dle kategorizace na hondzyk.com
  • file_types – jaké typy souborů je možné na dané reklamní pozici použít? Například Flash, GIF, JPG, PNG, text, …

   

  Agenturní sloupce

  Tyto sloupce povětšinou využívají agentury

  • private_position – označení soukromé pozice agentur, povětšinou nezávislé na tom co se děje s ostatními ceníky, v H3.0 jsou barevně odlišeny
  • non_fee – označuje, zda se na cenu pozice neaplikuje fee. Pokud je hodnota 1, tak se na pozici neaplikuje standardní fee

   

  Stáhnout vzorový soubor importu

   

  Stáhnout PDF s vysvětlivkami ke sloupcům

   

  Ceníky a jejich update prosím zasílejte na ceniky@cenikyinternetu.cz nebo cenniky@cennikyinternetu.sk

  Na těctho e-mail adresách nás také můžete kontaktovat v případě dotazů či komentářů.

   

  Přinášíme i několik příkladů a toho jak mají být zadány v ceníku jejich sloupce týkající se ceny a její definice:

  a) pozice stojí 500 000,- Kč, je na týden, garance zobrazení je 1 200 000 impresí. Tato pozice bude v ceníku zadána jako:
  buy_unit_days=7
  price_units_number=1200000
  price = 500000
  buying_unit=Cost Per Period
  fixed_position=0

  b) pozice stojí 80 000,- Kč, je na týden, bez garance zobrazení. Tato pozice bude v ceníku zadána jako:
  buy_unit_days=7
  price_units_number=1
  price = 80000
  buying_unit=Cost Per Period
  fixed_position=1

  c) pozice má CPT 500,- Kč
  buy_unit_days=7
  price_units_number=1000
  price = 500
  buying_unit=CPT
  fixed_position=0

  Další Doporučené odkazy:

   

  Soubory k článku: novy_vzor_importu_H30_2013-08

  Autor: Jan Suda

2 Responsesso far.

 1. […] se uvádějí v importovatelném ceníku ve sloupci […]

 2. […] poté ostatní sloupce dokopírujeme podle vzoru pro import ceníku H3.0. […]