• Update vzoru ceníku – verze 3.1

  Vzhledem k dynamickému rozmachu širších možností prodeje a charaktersitik reklamních pozic jsme se rozhodli rozšířit standard ceníku cenikyinternetu.cz o několik nových, nepovinných sloupců. Těmi jsou:

  buying_model – toto je asi nejzásadnější sloupec a obsahuje jaký nákupní model daná ceníková pozice využívá. Sloupec buying_model může obsahovat následující textové hodnoty:

  • CPT – pokud je pozice prodávána na CPT (Cost Per Thousand), tedy cenu za tisíc impresí reklamního formátu (v zahraničí též používané jako CPM (Cost Per Mile)). CPT se dává, pokud je cena CPT jasná ale cena/jednotka neobsahuje jiný počet impresí než je 1 000)
  • Cost Per Period – pokud je pozice udávána jako cena za období (například týden či měsíc) ať s garancí nebo bez garance impresí. Takto (například 2 000 000 zobrazení za týden za cenu XX Kč) je prodávána většina pozic na CZ internetu. (pozn.: to, zda má pozice garanci impresí či nikoliv se označuje v novém sloupci fixed_position – viz níže)
  • CPC – pokud je pozice prodávána na CPC neboli Cost Per Click neboli cenu za kliknutí
  • CPA – pokud je pozice prodávána na CPA = Cost Per Action = cena za akci / konverzi
  • CPX – pokud je pozice prodávána na CPX = Cost Per X kde X může být prakticky cokoliv (používáno spíše v zahraničí)
  • Cost per E-mail – pokud je pozice udávána jako cena za odeslaný E-mail nebo cena za várku odeslaných e-mailů
  • Cost Per Play – pokud je pozice prodávána jako Cost Per Play, tedy platba za přehrání (povětšinou u videí)
  • Cost Per SMS/MMS – pokud je pozice cena za SMS nebo MMS

  fixed_position – označuje pozici, která je prodávána bez garance zobrazení, povětšinou na časové období. Může nabývat hodnot 1 nebo 0

  non_ac – označuje, zda se z pozice neposkytuje agenturní sleva. Pokud je hodnota 1, pak se z pozice neposkytuje agenturní sleva

   

  Agenturní sloupce

  Tyto sloupce povětšinou využívají agentury

  private_position – označení soukromé pozice agentur, povětšinou nezávislé na tom co se děje s ostatními ceníky, v H3.0 jsou barevně odlišeny

  non_fee – označuje, zda se na cenu pozice neaplikuje fee. Pokud je hodnota 1, tak se na pozici neaplikuje standardní fee

   

  Přinášíme i několik příkladů a toho jak mají být zadány v ceníku:

  a) pozice stojí 500 000,- Kč, je na týden, garance zobrazení je 1 200 000 impresí. Tato pozice bude v ceníku zadána jako:
  buy_unit_days=7
  price_units_number=1200000
  price = 500000
  buying_unit=Cost Per Period
  fixed_position=0

  b) pozice stojí 80 000,- Kč, je na týden, bez garance zobrazení. Tato pozice bude v ceníku zadána jako:
  buy_unit_days=7
  price_units_number=1
  price = 80000
  buying_unit=Cost Per Period
  fixed_position=1

  c) pozice má CPT 500,- Kč
  buy_unit_days=7
  price_units_number=1000
  price = 500
  buying_unit=CPT
  fixed_position=0

   

  Vzorový soubor ceníku: novy_vzor_importu_H30_2013-08

Comments are closed.